SaaStime

Control de Presència des de 2,70€

Contactar info

Cloud servers in Barcelona with the latest technology, SaaS and  Software Engineering for SMB

Software SaaS


SaaS d'Inscripcions

Gestiona inscripcions a cursos, tallers i espectacles, amb venda online i presencial, amb suport, formació.

Més info

SaaS d'Espais

Gestiona el lloguer i cessió d'espais amb gestió avançada de calendaris, personal i material.

Més info

SaaS de Casals Infantils

Gestiona les inscripcions als teus casals amb els controls d'activitats, infants, documents i assistència.

Més info

SaaStime

Gestiona els horaris i la presència de treballadors, informes i incidències.
A partir d'un treballador

Més info