miram

Software and Cloud

Contactar

Cloud servers in Barcelona with the latest technology, SaaS and  Software Engineering for SMB

Serveis


Conversió a Cloud

Som experts en virtualització i cloudificació de servidors antics. Els teus servidors antics els convertirem en servidors virtuals, i si cal, en servidors cloud.

More Info

Enginyeria de Software

Planifiquem i desenvolupem software per nosaltres i per vosaltres, tens un projecte Cloud? Necessites un ERP? Explicans el teu projecte i t'assesorarem!

More Info

Cloud staging & testing

Upgradar el teu sistema, un software, provar nous drivers! Fes les proves en un entorn virtualment idèntic al teu. No encreuis més els dits, no facis proves en entorns en producció!

More Info

Software as a Service

El millor és allò que sempre funciona, i si mai hi ha un problema, els nostres tècnics treballaran per fer que funcioni com més aviat millor. Només cal que et preocupis de treballar, deixa'ns la resta a nosaltres! More Info

Software SaaS


SaaS d'Inscripcions

Gestiona inscripcions a cursos, tallers i espectacles, amb venda online i presencial, amb suport, formació.

Veure més info

SaaS d'Espais

Gestiona el lloguer i cessió d'espais amb gestió avançada de calendaris, personal i material.

Veure més info

SaaS de Casals Infantils

Gestiona les inscripcions als teus casals amb els controls d'activitats, infants, documents i assistència.

Veure més info